với sự hợp tác của

 

 

 

Hợp nhất các ô của bảng biểu trong Word

        Bạn có một bảng biểu Word có nhiều ô (cell) và muốn hợp nhất một số ô lại mới nhau.

        Rất đơn giản. Word có tính năng Merge cho phép bạn hợp nhất các ô, dòng,. cột,… lại. Bạn chỉ việc tô chọn các ô muốn hợp nhất rồi click chuột phải lên đó. Chọn lệnh Merge Cells trên menu ngữ cảnh.

         Vậy là các ô bạn chọn lập tức được merge lại.

        Ở đây tôi minh họa bằng Word 2007. Thao tác cũng tương tự hoặc không khác mấy ở các phiên bản Word khác.


 PHẠM HỒNG PHƯỚC

 

 

      TRỞ VỀ TRANG MỤC LỤC


Copyright © 1999-2010 Pham Hong Phuoc Homepage