với sự hợp tác của

 

 

 

So sánh hai văn bản Word 2007 với hai cửa sổ trên và dưới

Microsoft Word 2007 có tính năng so sánh hai văn bản Word mặc định với 2 cửa sổ mở bên cạnh nhau (Side-by-side) theo chiều đứng. Nhưng, bạn vẫn có tùy chọn để mở hai cửa sổ so sánh đó theo kiểu cái trên, cái dưới theo chiều ngang.

Bạn hãy mở 2 văn bản muốn so sánh lên. Đầu tiên bạn vẫn phải mở chúng ở hình thức mặc định side-by-side bằng cách mở thẻ View trên thanh Ribbon rồi chọn lệnh View Side by Side (xem 2 cửa sở bên cạnh nhau) trong nhóm Window.

Hai văn bản sẽ lập tức được hiển thị trong hai cửa sổ đứng kề bên nhau.

Để thay đổi vị trí hai cửa sổ này theo chiều ngang, bạn nhấn lên lệnh Arrange All (sắp xếp tất cả) cũng trong nhóm Window.

Lập tức hai cửa sổ so sánh sẽ được mở cái trên, cái dưới.

Khi muốn thay đổi lại vị trí hai cửa sổ đứng bên nhau, bạn chọn lệnh Reset Window Position (trả lại vị trí cửa sổ trước đây).

Bạn chú ý là ở cả hai dạng cửa sổ so sánh mở theo chiều ngang hay chiều đứng, nếu muốn khi cuộn trang thì cùng một lúc cả hai văn bản cùng cuộn theo cho dễ so sánh, mục Synchronous Scrolling (cuộn đồng bộ) phải đang được chọn.

Nếu muốn trở lại chế độ hiển thị một cửa sổ Word bình thường, bạn chỉ việc nhấn lên nút View Side by Side lần nữa để tắt nó đi.

 PHẠM HỒNG PHƯỚC

 

 

 

     TRỞ VỀ TRANG MỤC LỤC


Copyright © 1999-2010 Pham Hong Phuoc Homepage