Trang nay su dung font UniCode

 

  với sự hợp tác của Tuần tin Công nghệ Thông tin -Viễn thông e-CHÍP

Tạo thư mục (folder) một cách nhanh chóng

Bình thường, trong Windows Explorer, muốn tạo thư mục mới, bạn phải nhấn chuột phải vào vùng trống rồi chọn New/ Folder trong menu shortcut (hay vào menu File/ New/ Folder). Để việc tạo thư mục mới nhanh hơn, trong chương trình Windows Explorer, vào menu Tools/ Folder Options -> chọn thẻ File Types -> chọn Folder -> nhấn nút Advanced.

Trong cửa sổ Edit File Type hiện ra, nhấn nút New -> cửa sổ New Action, nhập NewFolder vào ô Action -> trong ô Application used to perform action, nhập:

c:\windows\system32\cmd.exe /c MD """%1\NewFolder""" (đối với Windows XP)

hoặc c:\winnt\system32\cmd.exe /c MD """%1\NewFolder""" (đối với Windows 2000)

Nhập xong, nhấn nút OK -> nhấn OK trên tất cả các cửa sổ còn lại cho đến khi thoát khỏi Folder Options. Từ bây giờ, khi bạn nhấp chuột phải lên thư mục bất kỳ, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm một mục mới là NewFolder, nhấn vào đó sẽ tạo thư mục mới nằm trong thư mục bạn chọn và có tên là NewFolder.

TIẾT ANH TÀI (Saigon Informatics Group)

* Từ e-CHÍP

TRỞ VỀ TRANG CHỦ  | TRỞ VỀ TRANG MỤC LỤC


Copyright © 1999-2004 Pham Hong Phuoc Homepage