Trang nay su dung font UniCode

  NÓ ĐÂY RỒI!

Cách tạo đĩa CD boot bằng Nero BurningROM

Bạn chuẩn bị sẵn một file image của đĩa boot. Nếu có đĩa mềm boot thì cũng được. Bạn cũng có thể download một trong các file image của các đĩa boot từ Website www.phphuoc.com (tùy nhu cầu mà bạn chọn file image thích hợp).

Có file image rồi, bạn mở chương trình ghi đĩa lên. Ở đây, chúng ta dùng Nero BurningROM là công cụ ghi đĩa thông dụng nhất hiện nay.

 

Trên màn hình New Compilation, chọn CD (nếu tạo đĩa CD boot) hoâc DVD (nếu boot bằng DVD). Chọn trong danh sách mục CD-ROM (Boot).

Ở tab Boot của màn hình mới xuất hiện, bạn chọn nguồn dữ liệu hình ảnh boot (Source of boot image data) tùy theo dạng file boot mà bạn có. Mặc định là nguồn từ ổ đĩa mềm A: (Bootable logical drive). Nếu dùng file image cua đĩa boot, bạn chọn mục Image file.

Nhấn nút Browse để duyệt đến thư mục chứa file image đó. Mặc định nó hỗ trợ định dạng *.IMA. Bạn cần click chuột chọn All files.

Chọn file image và nhấn Open.

Nhấn nút New.

Cửa sổ ISO1 xuất hiện để bạn thao tác như khi ghi đĩa CD dữ liệu bình thường. Bạn có thể đặt tên CD, kéo thả các dữ liệu, phần mềm mà mình muốn ghi lên đĩa CD boot này vào khung ghi (khung thứ nhất). Sau đó, nhấn nút Burn  để ghi đĩa.

Trên màn hình Burn Compilation, bạn chọn trên tab Burn tốc độ ghi (nên chọn tốc độ chậm thôi để bảo đảm đĩa boot có thể đọc tốt ở các ổ đĩa quang sau này). Bạn cũng có thể mở tab Label để đổi tên cho đĩa CD.

Cuối cùng nhấn nút Burn và bạn có thể rung đùi ngồi chờ cho Nero ghi xong đĩa CD boot cho bạn.

Việc tạo đĩa DVD boot cũng làm tương tự, chỉ cần nhớ chọn dạng đĩa là DVD.

PHẠM HỒNG PHƯỚC
(TP.HCM 12-4-2006)

 MỤC LỤC | TRỞ VỀ TRANG CHỦ  |  TRỞ VỀ TRANG MỤC LỤC BÀI VIẾTCopyright © 1999-2006 Pham Hong Phuoc Homepage